Word’de özel yapıştırma seçenekleri

Herhangi bir internet sayfasından metin, tablo veya resim ya da Excel dosyasından bir grafik veya tabloyu Word belgesine kopyalamak istediğinizde yöntem olarak Kopyala-Yapıştır (Copy-Paste) işlemini uygulayabilirsiniz. Ancak bu metodu kullanmanız halinde metin, tablo, resim vb içerdiği linkler, yazı tipleri, renkler korunarak eklenir. Bu durum bir çok soruna neden olmaktadır.

Web sayfalarından, özellikle Excel, PowerPoint gibi uygulamalardan tablo, sunu vs kop­yalandığında Giriş (Home) -> Yapıştır (Paste) -> Özel Yapıştır (Paste Special) seçenekleri kullanılır. Özel Yapıştır seçeneği seçildiğinde ekrana aşağıdaki pencere, gelir. Yapılacak işleme uygun seçe­nek işaretlenir. Word 2010 ile gelen yeni özellik sayesinde yapıştırmak istediğiniz metin, tablo, resim, nesne vb nasıl yapıştırılacağını canlı ön izleme özelliği sayesinde görebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, Excel tablosunun Word belgesine nasıl kopyalanacağını kolayca karar verebilirsiniz.

Örnek Uygulama: Excel Tablosunu Word Belgesine Bağlantılı Kopyalama

Excel tablosunu Word belgesine bağlantılı olarak kopyalamak için;

1. Excel 2010 başlatılır. Kopyalanacak tablonun bulunduğu dosya açılır. Kopyalanacak Tablo seçilir.

2. Giriş (Home) sekmesi -> Kopyala (Copy) aracını tıklayın veya CTRL+C tuşla­rına basın.

3. Görev çubuğundan Word 2010’a geçiş yapın.

4. Giriş (Home) sekmesi ->Yapıştır (Paste) aracı okunu tıklayıp -> Özel Yapıştır (Paste Special) seçeneğini ve Microsoft Office Excel…. Worksheet Object Nesne seçeneğini tıklayın. Bağ Yapıştır (Paste Link) seçeneğini işaretleyip, Tamam (OK) tıklayın.

5. Excel’e geçiş yapıp, tablo üzerinde yazı tipi, rengi değişikliği yapın. Bazı değerleri değiştirin

6. Word’de geçtiğinizde aynı değişikliklerin tabloda yapışmış olduğunu göreceksiniz.

7. Eğer yapılan güncellemeler Word belgesine aktarılmaz ise, Word belgesine bağlantılı kopyaladığınız tablo, grafik, resim, metin vb üzerine Sağ Tıklayıp -> Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) seçeneğini tıklayın. Word’deki tablonun son hali, Excel’deki son hali ile aynı olur.

LEAVE A COMMENT