Word Belgesini Demo olarak Rastgele Yazı ile Doldurma

  Uncategorized

Microsoft Word programının anlatımında veya her herhangi bir yazılım gelişme aşamalarında demo olarak kullanacağımız test verisine ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir gereksinimi karşılamak için çoğu zaman bilgisayarda var olan bir dokümandaki bilgileri kopyalayıp bu bilgiler üzerinde işlem yapmaktadır. Artık böyle bir gereksinime ihtiyacımız duyduğumuzda imdadımıza Word’e ait =rand(x,y) fonksiyonu yetişiyor.

Word belgesinde rastgele metin doldurulacak yere =rand(x,y) yazılıp ENTER tuşuna basılır ve word belgesi rasgele metin ile doldurulur.

Fonksiyonda kullanılan parametrelerden; x değeri oluşturulacak paragraf sayısı, y değeri ise her paragrafın en fazla kaç satırdan oluşabileceğini belirtir.

Örnek olarak;

=rand(100,5) fonksiyonu, toplamda 1000 paraf ve her bir paragraf ise 5 satırdan oluşacak şekilde rastgele metin oluşturmaktadır.

Ayrıca x ve y değerleri olmadan sadece =rand() yazılarak da rastgele metin oluşturulabilir.

LEAVE A COMMENT